Make your own free website on Tripod.com

Sondagskool Hoekie / Sunday School Corner

10-Junie 2003 

AFRIKAANS

Posbus 1435,

Rosettenville,

2130     

jcminnie@global.co.za  

Tel 011 435 2505

 

Liewe Pastoor,  Superintendent/e, onderwyers

Groete in die wonderlike Naam van ons Here Jesus Christus.

 

E N G E L E 

Is u bewus van Engele ?    Heb 13 : 2   

Ons moet Engele respekteer.  1 Kor 11 : 10 

Hiermee aangeheg is n skrywe deur  ons Moderator, Dr. Pastoor  Wally Frisby, oor Engele, geneem uit die 2000 Kerkblad. Die inkleur prente is vir die kinders as n aktiwiteit of om intekleur vir die kompetisie.  Ons stel voor dat die Superintendent/e die les van Engele vir n kinderdiens doen of dat elke onderwyser die les vir hulle spesifieke klas doen.  Gebruik die les (les no.119),   die skrywe deur Pastoor Frisby en les sewe en twintig uit die Sondasgskool Bybel Studie Gids vir u les voorbereiding.  Mag die Here u ryklik sen terwyl u hiermee besig is. Mag u met Engele in aanraking kom!

 

Deel asseblief saam met ons in :- 

NUUS / GETUIENIS:

Ons wil graag deel wat die Here vir u gedoen het.  Stuur u getuienis ens. vir ons. Stuur ook fotos.  As dit  in die kerkblad en website verskyn sal u n geskenk van R50.00 ontvang.

Geluk aan Suster Lenie du Plessis en Davidsonville gemeente, die wenners van die KINDERDIENS POPPEKAS by die Gebedshuis tydens oggend dienste Saterdag  5 April en  Sondag 6 April 2003.

Prys: Groot pop.

http://ledeinchristuskerk.tripod.com/

Wanneer laas het u op die internet gekyk na die kerk se web blad?

Kyk gerus na Sondagskool Hoekie.  Daar is Sondagskool lesse ens. daarop.  Laat ons ook weet wat u graag daarop sal wil sien.  

Motifeer asseblief u Sondagskool kinders om deel te neem in ons kompetisies en inskrywings.

Hoekom maak u nie eers n kompetisie in u eie gemeente met die inskrywings voor u dit na ons toe stuur nie?  

Wees sterk en vol moed! 

Baie dankie

Suster Jacqueline en die komitee

  

 

KOMPETISIE Inkleur of teken op A4 landskap papier: Die sluitingsdatum is  31 Julie 2003.

TEMA - Veiligheid met die Here se hulp    OF     n Gelykenis van Jesus.

Teken  - kinders wie nog Sondagskool bywoon, enigie ouderdom.

Die INKLEUR prent is vir voorskool tot 11 jaar oud.  Maak asb. fotostate van die inkleur prent.   D.V. Sal ons n kalender vir 2004 maak.  Pryse soos volg:

Inkleur -  een prys vir elke ouderdoms groep. - R30.00 voorskool en R50.00 grade.

Teken 1ste prys R100.00;

2de prys R75.00;

3rde prys R50.00

en R30.00 vir die ander kalender tekeninge.

Elke kind wat inskrywe sal n geskenk kry!