Make your own free website on Tripod.com

Under Construction.

Psalm 1

King James Version #2

 

PS 1:1 Blessed [is] the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful.

PS 1:2 But his delight [is] in the law of the LORD; and in his law doth he meditate day and night.

PS 1:3 And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season; his leaf also shall not wither; and whatsoever he doeth shall prosper.

PS 1:4 The ungodly [are] not so: but [are] like the chaff which the wind driveth away.

PS 1:5 Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous.

PS 1:6 For the LORD knoweth the way of the righteous: but the way of the ungodly shall perish.

Holands Statenvertaling

PS 1:1 Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in den raad der goddelozen, noch staat op den weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters;

PS 1:2 Maar zijn lust is in des HEEREN wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht.

PS 1:3 Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en welks blad niet afvalt; en al wat hij doet, zal wel gelukken.

PS 1:4 Alzo zijn de goddelozen niet, maar als het kaf, dat de wind henendrijft.

PS 1:5 Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen.

PS 1:6 Want de HEERE kent den weg der rechtvaardigen; maar de weg der goddelozen zal vergaan.

Afrikaans

PS 1:1 Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie;

PS 1:2 maar sy behae is in die wet van die HERE, en hy oordink sy wet dag en nag.

PS 1:3 En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie; en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit.

PS 1:4 So is die goddelose mense nie, maar soos kaf wat die wind verstrooi.

PS 1:5 Daarom sal die goddelose nie bestaan in die oordeel en die sondaars in die vergadering van die regverdiges nie.

PS 1:6 Want die HERE ken die weg van die regverdiges, maar die weg van die goddelose sal vergaan.

Maori

PS 1:1 Ka hari te tangata kahore nei e haere i te whakaaro o te tangata kino, a kahore e tu i te ara o te hunga hara, kahore ano e noho i te nohoanga o te hunga whakahi.

PS 1:2 Engari ko te ture a Ihowa tana e whakaahuareka ai; kei tona ture ona whakaaro i te ao, i te po.

PS 1:3 E rite hoki ia ki te rakau i whakatokia ki te taha o nga awa wai, e whai hua nei i te po e hua ai: e kore tona rau e memenga; a ka pono ana mea katoa e mea ai ia.

PS 1:4 E kore e pera nga tangata kino; engari ka rite ki te papapa e aia ana e te hau.

PS 1:5 Ae ra, e kore e tu te hunga kino i te whakawakanga, me te hunga hara i te whakaminenga o te hunga tika.

PS 1:6 E matau ana hoki a Ihowa ki te ara o te hunga tika: ko te ara ia o te hunga kino e ngaro.