Make your own free website on Tripod.com

            Deur die Bybel

 

in 150 lesse vanaf Voorskool tot Junior    

                                    Jaar een: lesse 1 tot 30                    Voorskool

                                    Jaar twee: lesse  31 tot 60               PrimÍr

                                    Jaar drie: lesse 61 tot 90                 PrimÍr of Junior

                                    Jaar vier: lesse 91 tot 120               Junior 

                                    Jaar vyf: lesse 121 tot 150               Junior

 

Prente vir die lesse

 


                                     

Ons stel voor dat die Bybelklas hersiening doen van al vyf die boeke, lesse 1 tot 150, om seker te maak dat hulle die lesse ken. Die Bybelklasonderwyser moet enige les waarvan die kinders nie seker is nie met hulle behandel.

Saamgestel deur

Jacqueline Minnie

Posbus 1435

Rosettenville, 2130

Tel: 011 435 2505

Terug


 

Designed by: Loanita Designs